CO2-bewust

Vialis is eind 2009 een programma gestart om de CO2-footprint van het bedrijf in beeld te brengen. Dit maakt het voor ons mogelijk effectieve maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. We rekenen bijvoorbeeld uit hoeveel CO2 de lucht in gaat door het autoverkeer van onze medewerkers en brengen het energieverbruik van het bedrijf in kaart. Op basis van dit inzicht (omvang en oorsprong) zijn reductiedoelstellingen geformuleerd en behaald. De reductiedoelstelling voor 2012 was 20% t.o.v. het referentiejaar 2009 (ca. 5.000 ton). De uitstoot is in 2015 teruggebracht tot 3.545 ton en 2015 is inmiddels gekozen als nieuw basisjaar. 

Zie voor meer informatie de periodieke rapportages in: Trends in energieverbruik, onder "Inzicht".

Inzicht

Footprint 2015 als basisjaar Het basisjaar voor het vaststellen en monitoren van de reductiedoelstellingen is 2015.   In dit jaar was (herberekend op basis van Handboek -prestatieladder 3.0...

Read more»

Reductie

Vialis heeft de reductiedoelstellingen voor de periode 2016 - 2020 vastgelegd in het Energie Management Programma.

Read more»

Communicatie

Goede communicatie, intern en extern, is van groot belang om tot evenwichtige doelstellingen te komen en transparant te zijn. Transparant in de wijze waarop wij onze...

Read more»

Participatie

Energiebesparing, samen zorgen voor minder CO2 uitstoot.

Read more»

Contact

Het motto van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) is "Samen zorgen voor minder CO2."  Vialis heeft zich aangesloten bij dit motto en zal zich vanaf heden inzetten...

Read more»

CO2 Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Het is deze stichting, kortweg SKAO genaamd, die de ladder beheert en verder ontwikkelt. De ladder...

Read more»
  • Vacancies

News Alerts

xThis website is optimized for Internet Explorer 7.0 or higher and Firefox 3.5 and higher. Unfortunately, if you use of a lower browser version it will have consequences for the optimal viewing of this website.